Borgerhout huldigt gedenksteen in ter nagedachtenis aan slachtoffers koloniaal verleden

Borgerhout huldigt gedenksteen in ter nagedachtenis aan slachtoffers koloniaal verleden

Persbericht 21/05/2023

Op zondag 21 mei 2023 huldigde het district een nieuwe gedenksteen in op de zijgevel van het districtshuis. Het is een resultaat van de erfgoedwerking rond lokaal, gevoelig erfgoed en een reactie op een andere gedenksteen uit 1949, die Borgerhoutse kolonialen herdenkt.

Aanleiding van de nieuwe gedenksteen

De erfgoedwerking ‘Littekens van Borgerhout’ focust op gevoelig erfgoed, waaronder de lokale verwijzingen naar het koloniaal verleden. In Borgerhout gaat het om een gedenksteen uit 1949 tegen de zijgevel van het districtshuis die Borgerhoutse kolonialen herdenkt, maar ook over bepaalde straat- en pleinnamen die een link hebben met het thema, zoals de Luitenant Lippenslaan, Sergeant De Bruynestraat, het Vinçotteplein en het Monseigneur Van Goethemplein.

Districtsschepen voor cultuur en erfgoed, Aïssatou Cissé, licht toe;

“Via de website www.borgerhoutbewaart.be en gegidste rondleidingen hebben we zoveel mogelijk ingezet op de historische kennis delen. Tijdens publieksmomenten werd dialoog gestimuleerd en inspraak verzameld; wat is de toekomst van deze symbolen in het straatbeeld? Moeten we deze verwijderen, behouden en/of duiden? De meningen waren uiteenlopend, maar de grootste voorkeur lag toch merkbaar bij duiding, al dan niet met een artistieke insteek. Deze nieuwe gedenksteen is dus een direct resultaat van dit traject, maar zeker niet het enige! We blijven als district ijveren voor een voortdurende dialoog over dit moeilijke verleden, zeker gezien de impact vandaag nog op onze samenleving.”

De nieuwe gedenksteen: programma en toelichting

Op zondag 21 mei werd de nieuwe gedenksteen op het districtshuis officieel ingehuldigd met rondleidingen door Expeditie De Stad en Judith Elseviers, speeches door districtsschepenen, poëzie door Muabana en een receptie achteraf.

Districtsschepen Mariam El Osri;

“We zijn als districtscollege erg trots om deze nieuwe gedenksteen voor te stellen. De tekst luidt “Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van koloniaal geweld, onderdrukking en uitbuiting in het Congo van Leopold II (1876-1908), Belgisch Congo (1908-1960) en het Belgisch mandaatgebied Ruanda-Urundi (1919-1962)”. Hiermee geven we een belangrijke erkenning aan de vele slachtoffers van ons koloniaal verleden, iets dat nog heel weinig expliciet gebeurt. Het is ook een even monumentaal antwoord op de huidige gedenksteen.”

Districtsschepen voor diversiteit, Ben van Duppen, vult aan;

“De sporen van de Belgische koloniale geschiedenis zijn vandaag nog steeds aanwezig. Ook de ideeën van toen leven verder in het racisme vandaag. Ik ben heel blij dat we met dit project op een verbindende manier het over racisme en discriminatie kunnen hebben. De Borgerhoutse openbare ruimte is er immers voor iedereen, dus die moet zo inclusief mogelijk zijn. Daarom moeten we kritisch naar dit gezamenlijk verleden én de bijhorende symbolen in het straatbeeld durven kijken. We zijn als district dan ook erg blij met dit historische moment.”

 

Bijgeleverde foto's zijn te gebruiken door pers mits uitdrukkelijke vermelding copyright ©Dries Luyten.

 


Inne Peeters Cultuurantenne, District Borgerhout
Aïssatou Cissé Districtsschepen voor cultuur, communicatie, mobiliteit, feestelijkheden en dierenwelzijn, District Borgerhout
Mariam El Osri Districtsburgemeester. Bevoegd voor wijkoverleg, sport, middenstand, lokale economie, burgerlijke stand, District Borgerhout
Ben Van Duppen Districtsschepen bevoegd voor senioren, armoedebestrijding, markten en foren, diversiteit en samenlevingsopbouw, begroting en buurt Krugerplein - Terloplein, District Borgerhout

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout