Skip to Content
De Bloemstraat floreert als eerste Tuinstraat van Borgerhout

De Bloemstraat floreert als eerste Tuinstraat van Borgerhout

Persbericht 8/11/2022

De Bloemstraat in Borgerhout is volledig heraangelegd als Tuinstraat. Naast een Tuinstraat, kreeg de buurt ook een uniek speelterrein en vernieuwde voetbalkooi aan hun plein. Alle onderdelen zijn nu klaar voor gebruik. ​

Klimaatbestendig wonen

De heraanleg van de straat kadert in het stedelijke pilootproject ‘Tuinstraten’ van Antwerpen Breekt Uit. De straat is maximaal ‘blauwgroen’ ingevuld. Dat betekent met extra aandacht voor ecologie, groenaanleg en een goede waterhuishouding. De vernieuwing zorgt voor meer levenskwaliteit, een mooier straatbeeld en mogelijkheden tot flexibel gebruik. Een Tuinstraat helpt het district om zich aan te passen aan de veranderingen in het klimaat.

Met groen en water in de straat, zoeken de stad en het district Borgerhout naar manieren om overstromingen te vermijden bij hevige regen, verkoeling te brengen tijdens warme zomerdagen en water op te vangen om tijdens extreme droogte te hergebruiken. District Borgerhout maakte gebruik van de kans om het speelterrein en de voetbalkooi aan de Bloemstraat te vernieuwen. 

Antwerps schepen voor openbaar domein, Erica Caluwaerts, besluit:

"We zijn blij dat nu ook in Borgerhout een stukje natuur in het midden van de stad te vinden is. Samen met het district en de bewoners kozen we voor een complete heraanleg van de Bloemstraat zodat blauw en groen hier centraal staan. Tuinstraten zorgen door een nauwe participatie met de bewoners voor een echte opwaardering van de buurt."

Droommomenten met bewoners

Voor de heraanleg werd een intensief participatietraject georganiseerd. De bewoners kregen de kans om hun eigen straat te ontwerpen tijdens ‘droommomenten’. Er kwamen proefopstellingen met fietsenrekken, plantenbakken en regentonnen in de straat. Zo konden bewoners de aanwezigheid beleven en evalueren. Ook het ‘doorloopbaar’ maken van de straat werd getest tijdens de zomermaanden.

Groen woonerf

De Bloemstraat was altijd al een woonerf, maar zo voelde dat voor vele bewoners niet. Langs de kant van de Bleekhofstraat kunnen enkel nog fietsers en voetgangers doorsteken. Voor auto’s  is de straat enkel bereikbaar via de Borgerhoutsestraat. Parkeren gebeurt aan het plein. De straat kreeg waterpasserende tegels en grasdals. De grasdals, de grote plantvakken en geveltuintjes zorgen voor een maximale vergroening. Sommige plantvakken zijn afgewerkt met een brede betonnen rand.

De riolering werd volledig vernieuwd met een innovatief systeem van ondergrondse regenwaterafvoer en boombunkers. De bomen aan de kant van de Borgerhoutsestraat hebben extra ruimte gekregen onder de grond en kunnen uitgroeien tot toekomstbomen.

Districtsschepen voor wijkwerking, Mariam El Osri, vult aan:

“Wij zijn heel blij met de heraanleg van de Bloemstraat. In het dichtbevolkte Borgerhout zou elke straat een Tuinstraat moeten worden. Niet alleen is de omgeving nu veel klimaatbestendiger, de buurt is gezelliger en nodigt uit tot ontmoeting.”

Speelruimte voor en door jongeren

Ook het pleintje is volledig vernieuwd. District Borgerhout schreef een ​ ‘Design & Build’-wedstrijd uit voor het ontwerp. Een jury, die werd bijgestaan door twee vertegenwoordigers van jeugdwerking JES vzw, besloot dat het winnende concept van de firma Carve kwam. JES vzw werkt al sinds 1999 vanuit jeugdcentrum De Branderij, vlakbij de Bloemstraat, en is een regelmatige gebruiker van het huidige speelplein.

Op het speelterrein zijn aantrekkelijke en transparante speeltoestellen geplaatst op een ondergrond van rubber. Er staan plantvakken en nieuwe zitbanken. ​ De bestaande voetbalkooi werd behouden, maar kreeg een nieuwe verlaagde ondergrond die waterdoorlatend is. Het hekwerk is transparanter en er is een zittribune. De speelplek en de sportkooi zijn visueel met elkaar te verbinden door een overkoepelende structuur.

Door het gebruik van hout past deze structuur ook goed bij het thema van de tuinstraten en geeft het een extra natuurlijke look. Verschillende speelfuncties bieden voor elke groep een passende speelaanleiding. Voor de kleinere kinderen zijn er lage en gemakkelijk toegankelijke speeltoestellen. Voor de grotere kinderen is er een verticale speelstructuur die zorgt voor extra uitdaging. De speelruimte is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kinderen met een fysieke beperking kunnen veilig en gemakkelijk spelen op de glooiende rubber ondergrond. Maar ook voor de allerkleinsten zijn de heuvels leuk om over heen te kruipen.

Districtsschepen voor jeugd, Omar Al Jattari, vertelt nog:

“Bij de inrichting van het speelterrein hebben wij bewust ingezet op inclusieve speeltoestellen en toegankelijkheid. Jongeren en bewoners kregen maximale inspraak. Dat jongeren zelfs mee deel uit maakten van de jury met experten om het ontwerp te selecteren, is uniek voor Antwerpen. Volgend jaar plant jeugdwerking JES samen met de bewoners een groot buurtfeest tijdens hun voetbaltornooi SHOOT. De perfecte gelegenheid om de transformatie van de straat en het plein te komen beleven.”

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Mariam El Osri Districtsburgemeester. Bevoegd voor wijkoverleg, sport, middenstand, lokale economie, burgerlijke stand, District Borgerhout
Ellen De Schutter Projectcoördinator publieke ruimte, District Borgerhout

 

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout