Skip to Content
De Eliaertsstraat in Borgerhout krijgt bomen, een regenboogzebrapad en een totale heraanleg.

De Eliaertsstraat in Borgerhout krijgt bomen, een regenboogzebrapad en een totale heraanleg.

Werken starten 7 februari.

De straat tussen de Turnhoutsebaan en het Moorkensplein in Borgerhout wordt volledig heraangelegd, van gevel tot gevel. Ook de riolering wordt vernieuwd. Bij de heraanleg ligt het accent op een betere verkeersveiligheid, ruimte voor voetgangers en meer groen. De werken starten 7 februari en duren, als alles vlot verloopt, tot 1 mei 2022.                             

Riolering

In de eerste fase wordt de riolering aangepakt. De werken duren 6 weken. De onderbouw van de straat wordt zo waterdoorlatend mogelijk aangelegd. Het regenwater wordt gescheiden opgevangen in waterdoorlatende buizen. Dat is belangrijk voor het grondwaterpeil.

Verkeersveilige opbouw

Na fase 1, volgt in fase 2 de opbouw. De straat blijft dubbelrichtingsverkeer, maar wordt wel zoveel als mogelijk aangepast om te voldoen aan de voorwaarden voor een zone 30. De voetpaden worden breder, en er komt een voetpaduitstulping ter hoogte van de dokters- en kinesistenpraktijk. Zo kunnen minder mobiele patiënten makkelijker in- en uitstappen.

Groene en kleurrijke straat

De Eliaertsstraat krijgt opnieuw bomen, 8 in totaal. Bewoners krijgen de kans om een geveltuin aan te leggen. Ook het zebrapad wordt vernieuwd en krijgt regenboogkleuren. Met het zebrapad toont Borgerhout dat iedereen welkom is, los van seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Districtsburgermeester Marij Preneel licht verder toe: De Eliaertsstraat is een erg drukke verkeersas. Als district zouden we heel graag maatregelen nemen om het doorgaand autoverkeer te verminderen, maar dat hangt samen met het stedelijk mobiliteitsbeleid. We hopen dat met het nieuwe profiel de Eliaertsstraat opnieuw een stuk aangenamer wordt voor al wie er woont, wandelt en fietst.

Verkeersomleiding

Het verkeer tussen de Turnhoutsebaan en de Plantin en Moretuslei via de Eliaertsstraat wordt door deze werken onderbroken tot 1 mei. Vanaf de Turnhoutsebaan geraak je op de Plantin en Moretuslei via de Noordersingel of via de Kroonstraat en andersom neem je best de Provinciestraat. Lokaal verkeer kan vanuit de wijk de Turnhoutsebaan bereiken via de Langstraat en Bakkerstraat.

Meer info op www.borgerhout.be


Ellen De Schutter Projectcoördinator publieke ruimte, District Borgerhout
Definitief ontwerpplan Eliaertsstraat Borgerhout 2022 Plan_Eliaertsstraat.pdf - 2 MB
Huidige toestand Eliaertsstraat Borgerhout
Huidige toestand Eliaertsstraat Borgerhout

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout