District Borgerhout gaat samen met verenigingen strijd aan tegen racisme en discriminatie met charter en toolkit

District Borgerhout gaat samen met verenigingen strijd aan tegen racisme en discriminatie met charter en toolkit

Persbericht 22/04/2024

District Borgerhout ondersteunt het lokale verenigingsleven met een jaarlijkse werkingsondersteuning. Wie een ondersteuning krijgt, verbindt zich ertoe open te staan voor iedereen en niet te discrimineren. Daarom ontwikkelde het district een charter en een toolkit om deze waarden ook in praktijk om te zetten bij 70 lokale verenigingen. De toolkit leert de vereniging om effectief te reageren op racisme en discriminatie en helpt om een beleid op te stellen daarrond. ​ ​

Non-discriminatiecharter op maat

Borgerhout is een superdivers en levendig district met een sterk en gevarieerd verenigingsleven. Het district is daar fier op en wil waarden zoals verbinding, gelijkwaardigheid en openheid in deze verenigingen verzekeren. Daarom is er onder begeleiding van Atlas (integratie en inburgering Antwerpen), een non-discriminatiecharter op maat van het district ontwikkeld. Het charter is een overeenkomst die belangrijke waarden en principes bekrachtigt in een tekst.

Elke sport-, cultuur-, jeugd- en ouderenvereniging die werkingsondersteuning aanvraagt, moet dit charter onderschrijven. Het district verwacht dat elke vereniging een open houding aanneemt naar elke geïnteresseerde. Alle 70 verenigingen die werkingsondersteuning hebben aangevraagd in 2024, hebben het charter onderschreven en geven hiermee aan om er binnen de vereniging mee aan de slag te gaan. ​

Districtsburgemeester, Mariam El Osri, vertelt:

“Naast de 70 verenigingen tekenen ook onze alleroudste inwoners, De Reuskens, ons non-discriminatiecharter. Zij staan ook symbool voor de gastvrijheid en diversiteit in Borgerhout. We zijn heel fier op ons verenigingsleven en willen een actieve rol spelen in het vrijwaren van de openheid, het respect en gelijkwaardigheid binnen deze verenigingen. Zo is Borgerhout er voor iedereen, ongeacht wie en hoe hij, zij, die ook is. ​ Met het charter bekrachtigen we deze principes en met de toolkit brengen we deze principes tot leven. Verenigingen krijgen zo concrete tips en handvaten om ermee aan de slag te gaan, daar het niet altijd evident is om te reageren op racisme en discriminatie, laat staan om een non-discriminatiebeleid uit te schrijven. De sociale norm die we hier zetten is dan ook, reageer altijd."


​Verenigingen gaan zelf aan de slag

Het district organiseert daarom ook 2 infomomenten eind april waarop alle verenigingen zijn uitgenodigd. Tijdens deze infomomenten kunnen verenigingen dieper ingaan op de inhoud van een charter via workshops? Elke vereniging krijgt een EHBO-doos mee, een’ eerste hulp bij racisme en discriminatie’-kit vol met tips en materialen om met hun vereniging over het thema aan de slag te gaan. Verenigingen die niet aanwezig kunnen zijn op een infomoment, krijgen deze toolkit later bezorgd.

Alle info is ook digitaal beschikbaar op: ​ www.borgerhout.be/samenborgerhout. ​

non-discriminatiecharter district Borgerhou non-discriminatiecharter district Borgerhout.pdf - 2 MB
Ben Duchateau Cultuurantenne, District Borgerhout
Mariam El Osri Districtsburgemeester. Bevoegd voor wijkoverleg, sport, middenstand, lokale economie, burgerlijke stand, District Borgerhout

 

Story image

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout