Skip to Content
District Borgerhout gaat via fiets- en wandeltochten in dialoog over gevoelig erfgoed

District Borgerhout gaat via fiets- en wandeltochten in dialoog over gevoelig erfgoed

Persbericht 7/04/2022

Deze lente organiseert het district gratis gidsbeurten langs koloniaal erfgoed. Het gaat om straten, pleinen en een gedenkplaat die verwijzen naar het koloniaal verleden. Hiermee wil het zijn bewoners informeren over dit gevoelig erfgoed om hun hoek én de dialoog onderling stimuleren. Tot slot wordt er zo inspraak verzameld over de toekomst van deze erfgoedsymbolen in het straatbeeld.

Districtsschepen voor cultuur, Aïssatou Cissé, legt uit :

“Vorig najaar organiseerden we ​ over dit thema reeds dialoogtafels in het districtshuis en een gespreksavond in zaal Amor. De input was alvast erg interessant, maar we willen nog meer Borgerhoutenaren bereiken. Want veel mensen weten niet wie Lippens, Vinçotte, De Bruyne, Van Goethem, Kruger, Botha… zijn. Via gratis fiets- en wandeltochten willen we deze kennis beschikbaar stellen, en vooral ook in gesprek gaan met elkaar op een niet-polariserende manier. We willen als districtscollege weten hoe men deze zaken in de publieke ruimte ervaart en hoe men de toekomst ervan ziet. Tegen de zomer willen we een concreet plan van aanpak voorleggen.” ​

Fietsen of wandelen langs koloniale littekens

De wandeltochten worden begeleid door gidsen van organisatie 'Expeditie De Stad'. Er zijn rustplekken voorzien tijdens de uitleg van de gids. Ze gaan door op:

  • 14 april om 14 uur
  • 20 april om 14 uur
  • 22 april om 10 uur
  • 24 april om 14 uur

Voor de fietstochten is een eigen fiets noodzakelijk. Ze worden begeleid door Judith Elseviers en gaan door op:

  • 30 april om 9.30 uur
  • 14 mei om 9.30 uur
  • 21 mei om 14 uur

Na afloop van de gidsbeurten kan er nagepraat worden met een warm drankje. ​
​Dit is een gratis aanbod, maar wel met inschrijven op voorhand via www.borgerhoutbewaart.be of bel 03 338 18 14.

Antwoorden op gevoelig erfgoed

Het districtscollege wil antwoorden geven op dit gevoelig erfgoed en werkt daarom onderling nauw samen en in dialoog met de inwoners. Districtsschepen voor diversiteit, Ben Van Duppen, licht verder toe:

“We vinden het heel belangrijk om de aandacht te vestigen op systemen die uitgaan van uitbuiting en ongelijkheid, zowel vroeger als nu, omdat die verband houden met elkaar. Daarom begonnen we vorig jaar met het Littekenproject, waarin we koloniaal erfgoed en de verwijzingen hiernaar in onze publieke ruimte samen met de Borgerhoutenaren van antwoord willen dienen en door middel van dat proces ook racisme en discriminatie vandaag aan te kaarten."

Mariam El Osri, districtsschepen voor wijkoverleg, vult aan:

"Dat kan gaan om advies tot verwijderen of hernoemen, goede duiding voorzien, een artistiek antwoord, of een combinatie. Naast de gidsbeurten, is er ook een tweede gesprekavond in zaal Amor op 16 mei 2022, in samenwerking met De Roma. Op deze manier geven we heel wat Borgerhoutenaren de kans om hun ervaringen en kwetsuren met elkaar te delen. En gaan we zo voor meerstemmigheid, wat de basis vormt van dit project. ”

Meer info & inschrijven

Alle informatie over het erfgoedproject ‘Littekens van Borgerhout’, de historische kennis en het programma vind je op: www.borgerhoutbewaart.be


Inne Peeters Cultuurantenne, District Borgerhout
Aïssatou Cissé Districtsschepen voor cultuur, communicatie, mobiliteit, feestelijkheden en dierenwelzijn, District Borgerhout
Mariam El Osri Districtsburgemeester. Bevoegd voor wijkoverleg, sport, middenstand, lokale economie, burgerlijke stand, District Borgerhout
Ben Van Duppen Districtsschepen bevoegd voor senioren, armoedebestrijding, markten en foren, diversiteit en samenlevingsopbouw, begroting en buurt Krugerplein - Terloplein, District Borgerhout

Beelden mogen gebruikt worden door de pers mits uitdrukkelijke vermelding copyright.

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout