District Borgerhout geeft inwoners extra korting op lidgeld of materiaal voor hobby of sport

Persbericht 8/06/2023

Alle Antwerpenaren met kansentarief die zich aansluiten bij een sportclub of een andere vrijetijdsbesteding, kunnen van stad Antwerpen een deel van hun lidgeld terugbetaald krijgen. District Borgerhout geeft op deze terugbetaling nog eens een extra korting voor haar inwoners.

Voor Borgerhoutenaren die moeite hebben om het lidgeld of materiaal voor hun hobby of sport te betalen, is er goed nieuws. Want bovenop een tussenkomst van maximum 100 euro van stad Antwerpen, hebben alle Borgerhoutenaren met kansentarief recht op maximum 50 euro extra van district Borgerhout. Dat geld kan gebruikt worden voor de inschrijvingskost of voor materiaal nodig om de cursus te volgen, zoals sportkledij of de huur van een instrument.

Districtsschepen voor sport, Mariam El Osri, vertelt:

"Het districtsbestuur is overtuigd dat elke vorm van vrijetijdsaanbod op elke leeftijd waardevol is. Wij hechten veel belang aan een toegankelijke, laagdrempelig en diverse vrijetijdsparticipatie. Daarom kiezen we om de ondersteuning uit te breiden van sport naar ook een cultureel- of jeugdwerkaanbod en laten we de leeftijdscategorieën vallen."

Districtsschepen voor armoedebestrijding, Ben Van Duppen, vult aan:

"Het leven wordt steeds duurder. Voor heel wat Borgerhoutenaren is het lidgeld voor de sportclub of de kosten van een hobby moeilijker te betalen. We hopen dat we met deze ondersteuning hierbij kunnen helpen, want kunnen sporten of je uitleven in een hobby is belangrijk voor je sociaal contact en welzijn." 

Aanvragen

Aanvraagformulieren kunnen het hele jaar door ingediend worden tot 30 november van het kalenderjaar. Aanvragen voor lidgelden die lopen per seizoen en niet per kalenderjaar (bijvoorbeeld eind 2023 tot zomer 2024), kunnen ook later ingediend worden en worden dan in het nieuwe jaar uitbetaald.

De aanvraag kan per mail gestuurd worden, maar mensen kunnen het formulier ook afgeven in het districtshuis van Borgerhout aan het Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout. Of aan de kantoren van Sporting A op het Damplein 31, 2060 Antwerpen. Buiten het formulier is ook een bewijs van betaling nodig. Dit bewijs is een officieel document dat de club of organisatie zelf opstelt, of een screenshot van de bankoverschrijving.

Alle info over de aanvraag is te vinden op www.borgerhout.be/subsidies.

Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag, kan terecht bij district Borgerhout via:

Mail: district.borgerhout@antwerpen.be

Tel: 03 338 17 77 (tussen 9 uur en 16.30 uur).


Ben Van Duppen Districtsschepen bevoegd voor senioren, armoedebestrijding, markten en foren, diversiteit en samenlevingsopbouw, begroting en buurt Krugerplein - Terloplein, District Borgerhout
Mariam El Osri Districtsburgemeester. Bevoegd voor wijkoverleg, sport, middenstand, lokale economie, burgerlijke stand, District Borgerhout
Astrid Thoné Vrijetijdscoördinator, District Borgerhout

 

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout