Skip to Content
District Borgerhout koos samen met jongeren voor een uniek speelterrein in de Bloemstraat.

District Borgerhout koos samen met jongeren voor een uniek speelterrein in de Bloemstraat.

Ontwerpwedstrijd met jongerenjury

District Borgerhout schreef een ​ ‘Design & Build’ -wedstrijd uit voor het ontwerp van een nieuw speelterrein aan het Mala Zimetbaumplantsoen in De Bloemstraat. Ontwerpers moesten daarbij rekening houden met verschillende randvoorwaarden voor hun ontwerp.

Een jury, die deze keer werd bijgestaan door twee vertegenwoordigers van jeugdwerking JES vzw, besloot dat het winnende concept van de firma Carve kwam. JES vzw werkt al sinds 1999 vanuit jeugdcentrum De Branderij, vlakbij de Bloemstraat, en is een regelmatige gebruiker van het huidige speelterrein daar. Zo organiseren ze jaarlijks SHOOT, een groots streetsoccertoernooi en buurtfeest op het pleintje in de Bloemstraat. Het stuk speelterrein aan het plantsoen, noemen zij ‘Den Bleek’. Hafsa Mazgout (JES jeugdwerking) vertelt:

“Het was een eer om mee te jureren voor het pleintje waar ik als kind speelde en nu nog steeds kom met vriendinnen of als begeleider van de kinderwerking van JES. Den bleek is een pleintje voor iedereen: kindjes, jongeren en ouderen en het moest vooral een pleintje voor ons allen blijven. Het unieke ontwerp dat we uiteindelijk kozen, sluit daar helemaal op aan. Ik ben superblij met wat het uiteindelijk zal worden en ik ben er heel zeker van dat ik niet de enige zal zijn.“

Speelruimte creëren in dichtbevolkt gebied

Borgerhout is het kleinst in oppervlakte van alle Antwerpse districten, maar heeft tegelijk ook de hoogste bevolkingsdichtheid. De nood aan speelruimte is groot. Districtsschepen voor jeugd Omar Al Jattari verduidelijkt:

“Als district blijven we volop investeren in sport- en speelterreinen om onze schaarse publieke ruimte zo optimaal mogelijk in te richten. Met het grote aantal kinderen en jongeren in een drukbevolkt gebied, vinden wij het belangrijk om samen met de buurt en jongeren voldoende speelruimte te voorzien. Bij zowel het ontwerp als de selectie van het project hebben wij ingezet op de participatie en inspraak van kinderen en jongeren”.

De werken zullen vermoedelijk in april van dit jaar starten. Tegen de zomervakantie heeft de aannemer de Bloemstraat omgetoverd tot tuinstraat en is deze groene speelstructuur ook meteen klaar voor gebruik.

Unieke speelstructuur

Het uitgangspunt van het ontwerp is om de speelplek en de sportkooi visueel met elkaar te verbinden. Door een overkoepelende structuur vormen de 2 plekken een geheel. Door het gebruik van hout past deze structuur ook goed bij het thema van de tuinstraten en geeft het een natuurlijke look. Verschillende speelfuncties bieden voor elke leeftijd een passende speelaanleiding. Zo zijn er voor de kleinere kinderen lage en gemakkelijk toegankelijke speeltoestellen en voor de grotere kinderen een verticale speelstructuur die de hoogte ingaat voor extra uitdaging. De speelruimte is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen veilig en gemakkelijk spelen op de glooiende rubberondergrond. Maar ook voor de allerkleinsten zijn de heuvels leuk om over te kruipen.

 


Ellen De Schutter Projectcoördinator publieke ruimte, District Borgerhout
Omar Al Jattari Schepen voor Jeugd en buurt Tuinwijk - Joe Englishstraat, District Borgerhout

 

 

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout