District Borgerhout timmert samen met senioren en AP Hogeschool aan een ouderenvriendelijk district

District Borgerhout timmert samen met senioren en AP Hogeschool aan een ouderenvriendelijk district

Persbericht 29/ 1/ 2024

Een onderzoeksproject van de AP Hogeschool Antwerpen geeft oudere inwoners van Borgerhout de kans om bij te dragen aan een ouderenvriendelijker district. Op 8 februari kunnen senioren deelnemen aan een interactieve gespreksgroep, gericht op acht cruciale thema's. Dit biedt oudere inwoners die nog thuis wonen de gelegenheid om hun perspectieven te delen en concrete suggesties te doen om district Borgerhout toegankelijker te maken voor ouderen.

Blik op ouderenvriendelijk Borgerhout

De acht cruciale thema's die AP Hogeschool Antwerpen aanpakt in haar onderzoek zijn:

 • Buitenruimte en gebouwen 
 • Vervoer 
 • Huisvesting 
 • Sociale participatie 
 • Respect en sociale inclusie 
 • Burgerparticipatie en werk 
 • Communicatie en informatie
 • Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Sara Suykens, onderzoeker aan AP Hogeschool Antwerpen, legt uit:

"Senioren weten het best wat er nodig is om onze steden ouderenvriendelijker te maken. Met die kennis kunnen ze een echte bijdrage leveren aan ons onderzoek en toekomstig beleid."

Tijdens het gesprek zal ook een overzicht gegeven worden over de tot nu toe verzamelde resultaten uit vragenlijsten in Borgerhout. Zo krijgt district Borgerhout diepgaand inzicht in de behoeften en wensen van haar oudere inwoners die nog zelfstandig thuis wonen.

Districtsschepen voor senioren, Ben Van Duppen, vertelt:


​"Goed beleid begint bij luisteren naar de mensen en in kaart brengen wat zij nodig hebben. Ik ben heel blij dat we samen met AP Hogeschool Antwerpen voor het eerst diepgaand inzicht kunnen krijgen in het welbevinden van de Borgerhoutse senioren. De bevindingen zullen cruciaal zijn voor toekomstige initiatieven en verbeteringen in het district."

Hoe doe je mee?

Inwoners van Borgerhout van 65 jaar of ouder die thuiswonend zijn en willen deelnemen aan een uniek gesprek, kunnen zich aanmelden via mail: sara.suykens@ap.be. Per focusgroep kunnen er 10 personen deelnemen. Het eerstvolgende gesprek zal op donderdag 8 februari plaatsvinden van 14 uur tot 16 uur in het districtshuis op het Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout. Er is een lift aanwezig.

Kan je niet naar het gesprek komen, maar wil je wel graag meewerken?

 • Je kan de bevraging ook zelf online invullen
 • Of kom naar het ABC-lokaal op het Moorkensplein 19 ( 2de verdieping, lift aanwezig.) om de vragenlijst op papier in te vullen. Dat kan op:
 • dinsdag tussen 13 uur en 16 uur,
 • woensdag tussen 9 uur en 12 uur en
 • vrijdag tussen 9 uur en 12 uur.

Je kan ook de seniorenconsulent mailen om samen een bevraging in te vullen. Meer info over het onderzoek lees je via: www.ap.be/project/age-friendly-cities

 

Pers mag onderstaande foto's gebruiken voor berichtgeving over ​dit project.


Ben Van Duppen Districtsschepen bevoegd voor senioren, armoedebestrijding, markten en foren, diversiteit en samenlevingsopbouw, begroting en buurt Krugerplein - Terloplein, District Borgerhout
Karolien Loriers Perscontact, AP Hogeschool Antwerpen

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout