District Borgerhout zet eeuwelingen van 101 en 104 jaar in de bloemetjes

District Borgerhout zet eeuwelingen van 101 en 104 jaar in de bloemetjes

Persuitnodiging

District Borgerhout viert in augustus de bijzondere verjaardagen van 2 inwoners. Nadia Vanhecke die als alleroudste inwoner van het district 104 kaarsjes mag uitblazen en Maria Janssens, zij wordt 101 jaar.

Nadia Vanhecke wordt maar liefst 104 jaar op 6 augustus 2023. Op maandag 7 augustus is het groot feest in woonzorgcentrum Borsbeekhof. Maria Janssens zal op 19 augustus 101 jaar worden en dat vieren ze in dienstencentrum Boelaer met een receptie op 21 augustus. District Borgerhout zet beide jarigen graag in de bloemetjes met een geschenk en bezoek van districtsschepen Ben Van Duppen en voorzitter van de seniorenraad, Jean Van Hout.

De pers is van harte welkom tijdens de bezoeken aan:

  • Nadia Vanhecke, op maandag 7 augustus om 14.30 uur in woonzorgcentrum Borsbeekhof, Borsbeekstraat 11, 2140 Borgerhout.

en

  • Maria Janssens, op maandag 21 augustus om 14 uur in de cafetaria van dienstencentrum Boelaer, Lodewijk van Berckenlaan 361G 01, 2140 Borgerhout.

Ben Van Duppen Districtsschepen bevoegd voor senioren, armoedebestrijding, markten en foren, diversiteit en samenlevingsopbouw, begroting en buurt Krugerplein - Terloplein, District Borgerhout

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout