District Borgerhout zet het Te Boelaarpark in beweging. Meer groen en sporten in 2024

District Borgerhout zet het Te Boelaarpark in beweging. Meer groen en sporten in 2024

Persbericht 21/12/2023

Het Borgerhoutse Te Boelaarpark werd op een jaar tijd heel wat groener en toegankelijker. Je kan er nu ook nog meer sporten en bewegen. Van lopen tot pingpong en zelfs een 'outdoor fitness' staat nog op til. District Borgerhout zet alle veranderingen op een rij.   

750 m² extra bos en aanpassing parkparcours

District Borgerhout vernieuwt stap voor stap de parkwegen. De boskiezel werd vervangen door porfier. Porfier is aangenamer om op te wandelen en te lopen. Het is ook comfortabeler voor rolstoelgebruikers. Zo is er net nog een stuk vernieuwd pad opgeleverd op 18 december. De vernieuwde paden zijn iets smaller. Dat is goed voor de bomen naast het pad.

Zowel aan de kant van de Gitschotellei als aan de kant van de Joos Robijnslei liepen er twee parallelle wandelpaden. Door telkens één pad te verwijderen, ontstaat er een groter aaneengesloten bos. De paden maken plaats voor natuurlijke ontwikkeling. De boomwortels kunnen nu weer op adem komen en er kunnen spontaan soorten groeien die bij dit bostype (eiken-beukenbos) horen, zoals bosanemoon, haagbeuk, hulst en taxus.    

Tussen het park en het plantsoen op de hoek met de Cruyslei lag ook een ongebruikt stukje voetpad. Door het wegnemen van de verharding en het hek, werd het plantsoen zo ook onderdeel van het park.   

Cruyslei waar de verharding en het hek weggenomen werden. Deze groenzone is nu mee opgenomen in het park.
Cruyslei waar de verharding en het hek weggenomen werden. Deze groenzone is nu mee opgenomen in het park.
Resultaat nieuwe paden met porfierlaag .
Resultaat nieuwe paden met porfierlaag .
Foto van één van de verwijderde paden in december 2023. Het oude pad wordt langzaam mee opgenomen in het bos.
Foto van één van de verwijderde paden in december 2023. Het oude pad wordt langzaam mee opgenomen in het bos.

Nieuw loopparcours: 1+1= 2

Een deel van het loopparcours achter de 'Boelaer Zomerbar' werd omgevormd tot boszone. Dat was een ideale kans om een nieuw parcours te bedenken met een logischere loopafstand. Het district vroeg via een peiling op social media aan lopers wat ze het liefst wilden: een nieuw afwisselend parcours van 2 kilometer (5 rondjes = 10 km) of het bestaande parcours via de buitenpaden, maar dan wat ingekort tot 1,67 km zodat 3 rondjes gelijk zijn aan 5 km. De meerderheid koos het nieuwe parcours van 2 km. ​ Aangezien zowel het bestaande parcours als het nieuwe nu ter beschikking zijn, kan iedereen kiezen welk pad het beste past bij hun looptraining.

Links: originele loopparcours met  en rechts nieuwe lus van 2km.
Links: originele loopparcours met ​ en rechts nieuwe lus van 2km.
Opheffen overbodig looppad.
Opheffen overbodig looppad.

Ligweide en meer schaduw aan de speelfontein

Rond de populaire speelfontein in het park werd de asfaltverharding uitgebroken. Hierdoor ontstond er een grotere graszone wat goed is voor de waterinfiltratie. Deze zone werd aangelegd als een ligweide, in zachte helling, die eindigt op een betonnen zitmuur met zicht op de speelfontein. Op de ligweide zijn er 5 bomen bij geplant die voor voldoende schaduw zullen zorgen in de warme zomermaanden.  

Voetbalveldjes  op verplaatsing

Het gras van het voetbalveld heeft in 2023 de kans gekregen om te herstellen. Dankzij nieuwe ankerpunten kunnen de goals worden verplaatst. Zo krijgt het gras dat nu werd bespeeld, voldoende tijd om te groeien. In 2024 zet het district de goals weer op een andere plaats op hetzelfde grasveld.  

Pingpongtafel of potje schaken?

Sinds vorige zomer zijn de tafels voor de Boelaer Zomerbar uitgerust met permanente schaaktafels. Die hadden meteen veel succes. In de zomermaanden werd er elke week geschaakt op vaste momenten. Buurtbewoners kunnen ook doorheen het jaar hun eigen schaakstukken meenemen om elkaar uit te dagen voor een schaakduel.

Ondertussen is er ook een vaste pingpongtafel aan de speeltuin geplaatst, op vraag van de buurt. Zo wordt dit een nóg leukere speelplek voor het hele gezin. De buurt reageerde massaal op een bevraging via social media en het district ging ermee aan de slag om de juiste plek te kiezen. Balletjes, palletjes en goed gezelschap, neem je zelf mee.

Nieuwe pingpongtafel aan de speeltuin.
Nieuwe pingpongtafel aan de speeltuin.

Zo sterk als de bomen: nieuwe outdoor fitness 

Wil je voor of na het lopen ook nog wat aan je spierkracht werken? Of die rechterbiceps trainen voor smashes op de pingpongtafel? Samen met sportievelingen en sportverenigingen uit de buurt stelt district Borgerhout een mooie outdoor fitness samen. Zo kan je tegen de zomer 2024 in een groene oase trainen tot je zo sterk bent als de bomen in het park. Op deze manier wil district Borgerhout natuur, sport en ontmoeting te verenigen.

Districtsburgemeester Marij Preneel besluit:

"We hebben het Te Boelaarpark de afgelopen jaren onthard en het bosgebied uitgebreid. Het beheer gebeurt ook ecologischer, met gewild gras en ecologisch vellen van bomen. Tegelijk hebben we voor wat extra’s gezorgd voor wie er graag komt spelen en sporten: de speelfontein, het nieuwe loopparcours, de pingpongtafel, de schaaktafels en binnenkort ook het fitness toestel. Natuur en ontmoeting gaan hand in hand.”

 


Ellen De Schutter Projectcoördinator publieke ruimte, District Borgerhout

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout