Skip to Content
Districtsbestuur Borgerhout roept vragenkwartier in het leven voor inwoners

Districtsbestuur Borgerhout roept vragenkwartier in het leven voor inwoners

Persbericht 22/09/2022

 

Inwoners van Borgerhout krijgen voortaan de kans om hun vragen te stellen tijdens het vragenkwartier, een kwartier voor de start van de districtsraad. Ook kunnen inwoners een agendapunt toevoegen aan de agenda van de raad. Daarvoor moeten ze wel een gemotiveerde nota indienen met de steun van 1% van de Borgerhoutenaren. De aanpassing in het huishoudelijk reglement is vanaf de eerstvolgende districtsraad op maandag 26 september van kracht.

Vragenkwartier voor de districtsraad

Voorafgaand aan elke districtsraad gaat een vragenkwartier door. Elke inwoner van het district kan haar of zijn vraag of voorstel mondeling aan het districtsbestuur voorleggen. Dit vragenkwartier maakt geen deel uit van de agenda van de districtsraad. De districtsraad vindt steeds plaats om 20 uur in het districtshuis op het Moorkensplein. De eerstvolgende raden vinden plaats op: maandag 26/09, 24/10, 28/11 en 19/12.

Wie een vraag of voorstel heeft, mailt vooraf naar: district.borgerhout@antwerpen.be of meldt zich aan tussen 19 uur en 19.30 uur op het districtshuis op het Moorkensplein 1. Daar schrijf je kort neer waar je vraag over gaat. De districtssecretaris beslist dan of het punt behandeld kan worden. Je krijgt daarna 5 minuten spreektijd.

Voorstel voor agendapunt

Wil je als inwoner een voorstel of vraag op de agenda van de raad zetten? Dat kan met een gemotiveerde nota. Het voorstel moet wel gesteund worden door minstens 1% van de inwoners ouder dan 16 jaar. In Borgerhout zijn dat momenteel minstens 365 inwoners.

Districtsburgermeester Marij Preneel besluit:

“Als bestuur hechten we veel belang aan inspraak en rechtstreeks contact met de Borgerhoutenaren. Het is belangrijk dat iedereen de weg vindt naar het districtsbestuur. We hopen met het vragenkwartier de drempel te verlagen en de deuren open te zetten voor alle Borgerhoutenaren met een vraag of verzoek.”

Het volledige reglement en ook een sjabloon om je vraag in te dienen, is terug te vinden op de website: www.borgerhout.be/bestuur


Linda Snoeys Districtssecretaris, District Borgerhout

 

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout