Skip to Content
Heraanleg Bakkerstraat gaat van start in Borgerhout

Heraanleg Bakkerstraat gaat van start in Borgerhout

Persbericht 21/09/2022

De werken voor de heraanleg van de Bakkerstraat in Borgerhout starten eind september 2022. De Bakkerstraat wordt verkeersveiliger en groener gemaakt.

Vervolg op de Eliaertsstraat

De heraanleg van de Bakkerstraat is een vervolg op de heraanleg van de Eliaertsstraat in de buurt rond het Moorkensplein. Als de buurtparking van AG Vespa in de Mellaertsstraat klaar is, zal ook de Mellaertstraat nog vernieuwd worden.

Veiliger en groener

De Bakkerstraat wordt verkeersveiliger gemaakt door de aanleg van 2 verkeersplateaus. Het ene verkeersplateau komt aan het kruispunt van de Langstraat en het andere aan het kruispunt met de Mellaertsstraat. Op de hoeken van de verkeersplateaus komen bomen. Daarnaast worden er nog 10 extra bomen geplant.

De voetpaden worden breder en de rijbaan wordt versmald naar 4,60 meter. Dat zorgt voor trager autoverkeer en meer veiligheid voor fietsers en voetgangers. Ter hoogte van de voetpadverbredingen komen er fietsenstallingen.

In de Bakkerstraat zal ook de volledige riolering vernieuwd worden waarbij er extra aandacht is voor waterinfiltratie. Deze werken worden uitgevoerd in samenwerking met Water-link.

Fasering van de werken

Om de hinder voor de bewoners te beperken, werkt de aannemer in 2 fasen. Elke fase start met de vernieuwing van de riolering. De timing is afhankelijk van het weer. Bij slecht weer zullen de werken langer duren.

  • Fase 1: het deel van de Bakkerstraat tussen de Turnhoutsebaan en de Mellaertsstraat van 19 september tot december 2022.
  • Fase 2: het deel van de Bakkerstraat tussen de Mellaertsstraat en de Langstraat van december 2022 tot februari 2023.

Meer info via: www.borgerhout.be

Definitief plan heraanleg Bakkerstraat Borgerhout Definitief plan heraanleg Bakkerstraat Borgerhout.pdf - 3 MB
Ellen De Schutter Projectcoördinator publieke ruimte, District Borgerhout

 

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout