Skip to Content
Het derde Wijklabo gaat van start in Borgerhout en zoekt verbinding in bruisende wijk

Het derde Wijklabo gaat van start in Borgerhout en zoekt verbinding in bruisende wijk

Persbericht 12/09/2022

Het Wijklabo is een participatieproject van district Borgerhout dat buurten en buren met elkaar verbindt. Op dinsdag 13 en donderdag 15 september worden de bewoners van de buurt van ‘de drei pleintjes tot en met de woontorens over de Ring' uitgenodigd op de infoavonden van hun Wijklabo. Bij een Wijklabo krijgt een wijk 100.000 euro en beslissen de bewoners samen wat er belangrijk is voor hun wijk en hoe de middelen worden besteed.

Burgerparticipatie

Het Wijklabo is het burgerparticipatieproject van Borgerhout. Het is niet de enige manier waarop bewoners van Borgerhout kunnen deelnemen aan het beleid in hun district, maar het is wel het project met het grootste budget. ​ Per wijk hebben de bewoners 100.000 euro ter beschikking. Alle wijken komen deze legislatuur aan de beurt.

Het doel van het Wijklabo is om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij besluitvorming over projecten en ingrepen in hun leefomgeving. Elk labo wordt aangestuurd door een regiegroep van vrijwillige buurtbewoners. Zij leggen contacten in de buurt, benoemen uitdagingen en gaan op zoek naar interessante voorstellen. Hierbij krijgen ze ondersteuning van de medewerkers van de dienst Wijkoverleg van het district.

Moorkenswijk

Het eerste Wijklabo ging door in de Moorkenswijk. Deze wijk koos voor 5 parklets die de wijk rondreizen. Dat zijn mobiele constructies die in een straat ontmoeting, groen en speelruimte creëren. Het project liep vertraging op door coronamaatregelen, maar nu ​ staan de parklets elke 2 maanden in een andere straat of plein opgesteld. De parklets brengen zo buren samen en zorgen voor een rust- en ontmoetingspunt in de straat.

‘Betere Buurt’

Het tweede wijklabo gaat door in de wijk die zich uitstrekt van de Tuinwijk tot en met de Schans. De bewoners zijn, na een intensief participatietraject, momenteel in de beslissende fase van hun labo. Ze kozen ervoor hun Wijklabo ‘Betere Buurt’ te noemen, aangezien ze daar samen graag voor willen gaan.

Drei pleintjes

Het derde Wijklabo gaat van start in een wijk die bruist van het leven. De grenzen van deze wijk gaan van het Terloplein, Krugerplein en Groeningerplein tot en met Spoor Oost en de woontorens over de Antwerpse Ring met postcode 2140. Door de vele verenigingen en actieve bewoners daar, zal het Wijklabo ook hier een mooie gelegenheid zijn om over de buurt in gesprek te gaan met elkaar.

Projecten voor en door de wijk

Het beoogde eindresultaat? Een of meerdere projecten voor en door de wijk, waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen vinden. Ingediende voorstellen moeten wel passen binnen de bevoegdheden van het district, zoals de heraanleg van straten en pleinen, initiatieven op vlak van groenvoorziening of acties met betrekking tot jeugd, sport, senioren en cultuur. Mariam El Osri, districtsschepen voor wijkoverleg, besluit:

“Bewoners weten heel goed waar in hun buurt een nood of een wens ligt. Dat de bewoners met elkaar hierover in gesprek gaan en samen een keuze dienen te maken, maakt het Wijklabo tot een sterk project. Als district zijn we erg dankbaar voor het engagement van de bewoners voor hun wijk.”

Praktisch

De eerste infovergaderingen van Wijklabo 3 vinden plaats op dinsdag 13 september in Trix, Noordersingel 28-30, Borgerhout en op donderdag 15 september in Rataplan, Wijnegemstraat 27, Borgerhout.


Mariam El Osri Districtsburgemeester. Bevoegd voor wijkoverleg, sport, middenstand, lokale economie, burgerlijke stand, District Borgerhout
Nele Taminau Wijkcoördinator, District Borgerhout

 

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout