Kardinaal Cardijnplein wordt echt plein

Kardinaal Cardijnplein wordt echt plein

persbericht 2/2/2024

District Borgerhout wint ruimte voor bewoners op het Kardinaal Cardijnplein. De heel brede straat met middenberm krijgt een normale breedte waardoor er ruimte vrijkomt voor een plein. Het district kiest voor kwalitatieve en groene verblijfsruimte waarbij een verhoogde verkeersveiligheid, het comfort en de beleving van de gebruikers centraal staan. De werken staan gepland voor het najaar van 2024.

Verbindingsplein met toekomstbomen

Er komt een groene ruimte met aandacht voor verkeersveiligheid en speelmogelijkheden voor kinderen. In de hete zomermaanden kunnen bewoners genieten van de koelte door de schaduw van grote bomen. Ook de parkeerplaatsen worden maximaal onthard en vergroend.

Door meer plein te creëren, komt er ruimte vrij om toekomstbomen te planten. Toekomstbomen zijn bomen die de ruimte krijgen om te groeien, zo worden ze gemakkelijk meer dan 120 jaar. Ze kunnen een veel grotere kruin ontwikkelen, wat ervoor zorgt dat ze meer fijn stof vangen, meer broeikasgassen opslaan, meer schaduw geven, … dan kleinere bomen. Ze leveren dus een grote bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Districtsschepen voor openbaar domein, Luc Moerkerke, besluit:

"Het kardinaal Cardijnplein wordt eindelijk een echt plein. Door de ruimte helemaal anders in te richten, komt er plaats om te spelen en je buren te ontmoeten. Het wordt ook een groen plein, met grote bomen, een drinkwaterfontein en speelaanleidingen. We hopen dat het Kardinaal Cardijnplein een kloppend hart wordt voor de buurt.
Download het ontwerp. Definitief plan voor het Kardinaal Cardijnplein.pdf - 1 MB
Luc Moerkerke Districtsschepen voor openbaar domein, groenvoorziening, afval, duurzaamheid, Luchtvaartbuurt - Te Boelaarbuurt - Buurt Koxplein-Lt. Naeyaertplein, District Borgerhout
Ellen De Schutter Projectcoördinator publieke ruimte, District Borgerhout

 

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout