Nieuwe gedenksteen in Borgerhout herdenkt slachtoffers van het koloniaal verleden

Nieuwe gedenksteen in Borgerhout herdenkt slachtoffers van het koloniaal verleden

Persuitnodiging 12/05/2023

Pers en publiek zijn van harte welkom op de inhuldiging van de nieuwe gedenksteen op zondag 21 mei aan het districtshuis van Borgerhout . Het is een resultaat van de erfgoedwerking rond lokaal, gevoelig erfgoed en een reactie op de huidige gedenksteen uit 1949, die Borgerhoutse kolonialen herdenkt. Er zijn die dag ook gratis rondleidingen, daarvoor moet je op voorhand inschrijven.

De erfgoedwerking 'Littekens van Borgerhout' focust op lokaal, gevoelig erfgoed dat (on)zichtbaar is in het straatbeeld. Mensen informeren en onderlinge dialoog stimuleren staan centraal. Zo werden er rond het thema koloniaal erfgoed gesprekstafels, gegidste rondleidingen en gespreksavonden in Amor georganiseerd. Ook werd er gepeild naar hoe Borgerhoutenaren de lokale verwijzingen naar het koloniaal verleden zien en ervaren.

Erkenning voor de slachtoffers

Aïssatou Cissé, districtsschepen voor cultuur en erfgoed:

“De inspraakrondes werden gesmaakt en het leverde interessante gesprekken op over hoe we als samenleving best met gevoelig erfgoed om kunnen gaan. Er waren verschillende meningen; zowel voorstanders voor behoud, verwijdering, als (artistieke) duiding. De overgrote meerderheid was voor duiding. Dus in plaats van de gedenksteen uit 1949 te verwijderen of te behouden zonder meer, werd gekozen voor de toevoeging van een nieuwe en even monumentale gedenksteen die slachtoffers van het koloniaal verleden herdenkt.”

Districtsschepenen Mariam El Osri en Ben Van Duppen:

“We zijn als districtscollege erg trots om deze nieuwe gedenksteen op het districtshuis voor te stellen. Hiermee geven we een belangrijke erkenning aan de vele slachtoffers van ons koloniaal verleden, iets dat nog te weinig expliciet gebeurt.”

Gratis programma zondag 21 mei:

  • 13 uur tot 14.30 uur: Gidsbeurten te voet of met de fiets langs koloniaal erfgoed in Borgerhout. Inschrijven verplicht, via cultuurantenne.borgerhout@antwerpen.be of bel: 03 338 18 14.
  • 14.30 uur tot 15 uur: Inhuldiging gedenksteen door districtsschepenen en poëzie door Muabana aan de nieuwe gedenksteen. Aan de westgevel van het districtshuis op het Moorkensplein, ter hoogte van de Sergeyselsstraat, 2140 Borgerhout.
  • 15 uur tot 16.30 uur: receptie in de inkomhal van het districtshuis. 


​Meer informatie en inschrijven via www.borgerhoutbewaart.be

Campagnebeelden erfgoedwerking Borgerhout mogen gebruikt worden door pers onder copyright ©Monday Jr.


Inne Peeters Cultuurantenne, District Borgerhout
Aïssatou Cissé Districtsschepen voor cultuur, communicatie, mobiliteit, feestelijkheden en dierenwelzijn, District Borgerhout
Mariam El Osri Districtsburgemeester. Bevoegd voor wijkoverleg, sport, middenstand, lokale economie, burgerlijke stand, District Borgerhout
Ben Van Duppen Districtsschepen bevoegd voor senioren, armoedebestrijding, markten en foren, diversiteit en samenlevingsopbouw, begroting en buurt Krugerplein - Terloplein, District Borgerhout

 


 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout