Persbericht: Borgerhoutse Carnavalsfoor trapt de krokusvakantie af

Persbericht: Borgerhoutse Carnavalsfoor trapt de krokusvakantie af

Persbericht 14/02/2023

Tijdens het eerste weekend van de krokusvakantie strijkt een nieuwe kermis neer aan het Te Boelaarpark in Borgerhout. De Carnavalsfoor is een toegankelijke buurtkermis die buurtbewoners bij elkaar wil brengen en extra leven in de brouwerij brengt in de buurt van het park. Met ook gezonde snacks, een prikkelarme namiddag en een kortingsdag voor buurtbewoners wil de Carnavalsfoor heel de buurt bereiken.

Ideeën van buurtbewoners

Op vraag van de kermisuitbaters en enkele buurtbewoners gaf het district Borgerhout de toestemming om, naast de week in de zomervakantie, ook in de krokusvakantie een korte kermis te organiseren. Het district ging hiervoor niet over één nacht ijs. Buurtbewoners werden bevraagd naar hun mening hierover en ook naar wat ze een leuke extra zouden vinden aan deze kermis. De bevraging leverde dus niet enkel enthousiasme op maar ook nieuwe ideeën van de buurtbewoners.

Districtsschepen voor Markten en Foren, Ben Van Duppen, zegt trots:

"Het is heel mooi dat we deze nieuwe kermis kunnen organiseren met frisse ideeën van de buurtbewoners. Ik kijk uit naar de feestelijke opening met de Reuskens."

Districtsschepen voor Wijkoverleg, Mariam El Osri, vult aan:

"De meeste mensen waren enthousiast en zien de kermis graag komen. Anderen hadden wel bedenkingen, zoals de vraag de kermis lokaal en buurtgericht te organiseren. Bewoners vroegen om ook gezonde snacks aan te bieden en de muziek 's avonds niet te laten overheersen. Daar gingen we uiteraard ook mee aan de slag."

Nieuwe gezellige buurtkermis

Het resultaat is een gezellige buurtkermis met een tiental kramen, die open zal zijn van vrijdag 17 tot en met maandag 20 februari. “We nodigen iedereen van harte uit,” zegt Dimitri Put, de uitbater van de draaimolen. “We hebben ook enkele nieuwigheden zoals een prikkelarme namiddag op zaterdag, een verkleedfeestje op zondag en er zullen onder meer ook gezonde groenteburgers te verkrijgen zijn”. De buurtbewoners kunnen tot slot rekenen op een kortingsdag op maandag.

De kermis wordt feestelijk geopend op vrijdag 17 februari om 16u, in de aanwezigheid van de Borgerhoutse Reuskens. “’Vergeet de folklore niet", gaven buurtbewoners aan in de bevraging. "Dan kunnen onze Reuskens natuurlijk niet ontbreken. Het wordt vast en zeker een topweekend”, sluit Van Duppen af.

Ben Van Duppen Districtsschepen bevoegd voor senioren, armoedebestrijding, markten en foren, diversiteit en samenlevingsopbouw, begroting en buurt Krugerplein - Terloplein, District Borgerhout
Mariam El Osri Districtsburgemeester. Bevoegd voor wijkoverleg, sport, middenstand, lokale economie, burgerlijke stand, District Borgerhout
Robby Hermans Deskundige inspraak en participatie Borgerhout, District Borgerhout

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout