Tweede Wijklabo in Borgerhout gaat voor een ‘Betere Buurt’ met 5 projecten

Tweede Wijklabo in Borgerhout gaat voor een ‘Betere Buurt’ met 5 projecten

Persbericht 22/11/2022

Tijdens een wijklabo krijgen bewoners budget voor buurtprojecten. Borgerhout bestaat uit zes wijken. Elke wijk krijgt 100.000 euro en de bewoners beslissen zelf over wat belangrijk is voor hun wijk. Het tweede wijklabo gaat door in de wijk die zich uitstrekt van de Tuinwijk tot en met de Schans. Dat is in het noorden van Borgerhout extra muros. ​ Ook deze bewoners kwamen nu tot een keuze. Na een intensief inspraaktraject gaan ze voluit voor 5 verschillende projecten.

Burgerparticipatie

Om tot deze beslissing te komen werd op verschillende manieren inspraak en terugkoppeling georganiseerd. Bewoners van de wijk konden mee organiseren, inspraakmomenten begeleiden of gewoon hun wensen en dromen voor de buurt doorgeven. Tijdens een ideeënbrunch werden alle wensen samengelegd. Zo kwamen bepaalde ideeën vaker terug dan andere. Deze ideeën werden daarna verder uitgewerkt om tot een voorstel te komen. Deze voorstellen werden opnieuw voorgelegd aan inwoners. Uiteindelijk kwamen vijf sterke projectideeën tot stand. Geëngageerde inwoners hebben zich nu ingedeeld in werkgroepen per project om deze te gaan realiseren.

Districtsschepen voor wijkwerking, Mariam El Osri, vult aan:

“De Wijklabo’s zijn een ideale manier om jouw buren en buurt te leren kennen. Daarbovenop realiseren de bewoners projecten die de buurt versterken. Als schepen voor wijkoverleg ben ik trots op de inzet van de bewoners en de resultaten die ze hierdoor samen bereiken.”

Vijf 'Betere Buurt'-projecten

  • Team buurtboxx: werkt een praktische en mobiele box uit die door de hele wijk kan benut worden als ondersteuning bij feestjes, speelstraten, enz…
  • Team vergroening: zet de schouders onder mogelijkheden om te ontharden en vergroenen in de wijk. Ze bekijken ook waar een nood is om meer zitbanken te voorzien.
  • Team buurtverteller: zal verhalen uit de wijk verzamelen en die op verschillende manieren verder vertellen.
  • Team toekomstwijken: wil onderzoeken hoe de openbare ruimte meer leefbaar kan worden en wil er ontmoeting stimuleren.
  • Team feesten: wil buurtfeesten ondersteunen en aanmoedigen om er zo voor te zorgen dat meer buren elkaar leren kennen.

Annelies, Jeroen, Kathleen, Anita en Pieter, de bestuurders van de bewonersgroep, reageren vol gedrevenheid:

"Wij zijn trots op het grote enthousiasme in onze wijk om er samen een nog betere buurt van te maken. Er werden heel wat knelpunten in de wijk aangekaart en er kwamen ook veel goede ideeën om ze aan te pakken. We moeten ons realiseren dat we met het wijklabo budget niet alle problemen uit de wijk kunnen oplossen. Door in te zetten op vijf verschillende thema's zijn we er wel van overtuigd dat vele mensen in de wijk hier iets positief aan zullen overhouden. Tijdens het afgelopen jaar is er een sterk netwerk ontstaan van bewoners uit de verschillende buurten in onze wijk. Zij kunnen in de toekomst een aanspreekpunt blijven en een brug vormen tussen individuele bewoners en het bestuur. Wij hebben er allemaal veel zin in om deze projecten tot een goed einde te brengen."

Woon je in deze wijk en werk je graag mee? Contacteer dan zeker je buren via www.beterebuurt.nu

Elke wijk komt aan de beurt

Na een eerste Wijklabo in de Moorkenswijk en dit tweede Wijklabo, startte intussen ook Wijklabo 3 op. Wijklabo 3 strekt zich uit in de buurt rond het Terloplein, het Krugerplein, en Spoor Oost tot en met de woontorens aan de overkant van de Ring.

Woon jij in deze wijk en neem je graag deel? Laat dat dan zeker weten via wijklabo3@gmail.com. Borgerhout telt zes wijken. Na deze drie wijklabo’s zullen er dus nog eens drie plaatsvinden. Wie nog niet aan de beurt kwam, kan dus al nadenken over ideeën en wensen voor je buurt.


Mariam El Osri Districtsburgemeester. Bevoegd voor wijkoverleg, sport, middenstand, lokale economie, burgerlijke stand, District Borgerhout
Nele Taminau Wijkcoördinator, District Borgerhout

 

 

 

 

 

 

 

Over Communicatie Borgerhout

Alles wat bruist, borrelt en bougeert in Borgerhout, vind je hier. Districtsnieuws vers voor de pers.

Borgerhout is één van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis op het Moorkensplein vind je op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten (sport, cultuur, wijkwerking & participatie, senioren, borgerbouwers, groen & openbaar domein en communicatie). De jeugddienst ontdek je op Spoor Oost aan Noordersingel 40, 2140 Borgerhout. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Borgerhout uitstuurt én een aantal mooie beelden die in ons district genomen zijn. Het staat je vrij deze in je nieuwsberichten over Borgerhout te gebruiken, mits vermelding van copyright.    

Op www.borgerhout.be lees je nog meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein. Volg district Borgerhout ook op sociale media. Klik rechts op de logo's voor FB en IG. 


Communicatie Borgerhout
Moorkensplein 1
2140 Borgerhout